Företagslån | direktlån.se

När du vill expandera, investera eller bara behöver en ekonomisk buffert för ditt företag kan företagslån vara en lösning. Det är ett sätt att få in fler pengar i företaget för en period och på så sätt få möjlighet att till exempel satsa och expandera. På denna sida kommer du att få en djupare insikt i vad företagslån innebär. Vi kommer även dyka ner i hur du kan låna ut pengar till företag samt vad fastighetslån för företag innebär.

Vad är företagslån?

Ett företagslån är en finansieringslösning där ett företag kan låna pengar för att finansiera olika behov. Det kan handla om allt från att köpa ny utrustning, finansiera en expansion eller täcka upp för tillfällig kassabrist. Denna typen av lån skiljer sig från privatlån genom att det är företagets ekonomi och inte den privata ekonomin som står som säkerhet.

Att ta ett företagslån kan vara ett strategiskt beslut för att växa eller stärka företagets position på marknaden. Det är viktigt att noggrant överväga villkoren och räntan innan du bestämmer dig för att ta ett lån, för att säkerställa att det är det bästa alternativet för ditt företag.

Prata med banken eller spana in Kameo.se som hjälper företag företag med finansiering och lån.

Låna ut pengar till företag

Att låna ut pengar till företag kan vara en investeringsmöjlighet för dig som vill stödja företag och samtidigt få en avkastning på ditt kapital. När du lånar ut pengar till ett företag, blir du en kreditgivare och i utbyte får du ränta på det belopp du har lånat ut.

Det finns olika plattformar och institutioner som förmedlar lån mellan privatpersoner och företag. Genom dessa kan du diversifiera din investering och sprida risken. Men kom ihåg, precis som med alla investeringar finns det en risk. Det är viktigt att göra en noggrann bedömning av företagets ekonomiska ställning innan du beslutar dig för att låna ut pengar.

Läs mer om att låna ut pengar till företag.

Fastighetslån företag

Fastighetslån för företag är specifika lån som tas för att finansiera köp, byggnation eller renovering av kommersiella fastigheter. Dessa lån skiljer sig från vanliga företagslån genom att fastigheten oftast används som säkerhet för lånet.

Om du överväger att ta ett fastighetslån för ditt företag, bör du vara medveten om att räntan och villkoren kan variera beroende på fastighetens typ, belägenhet och ditt företags ekonomiska hälsa. Det är också viktigt att ha en klar affärsplan och förståelse för hur fastigheten kommer att bidra till företagets framgång på lång sikt.Läs mer om fastighetslån för företag.

Ränta

Vid alla typer av lån är det viktigt att kolla på räntan – hur stort är det belopp som låntagaren ska betala till långivaren för ersättning för att låna pengarna? Räntan är alltså kostnaden för att ta ett lån och det kan skilja sig mycket hur hög den är.

Kreditvärdighet och säkerheter för företagslån

När ett företag ansöker om ett lån, kommer långivaren att utvärdera företagets kreditvärdighet. Detta innebär en granskning av företagets finansiella historik, inklusive tidigare lån, betalningshistorik, och kassaflödesanalyser. Långivare kan också kräva säkerheter för att minska risken med lånet. Säkerheterna kan inkludera företagets tillgångar, såsom fastigheter, utrustning eller lager.

I vissa fall kan även personliga tillgångar från företagets ägare användas som säkerhet. Det är viktigt att förstå dessa krav och bedöma vilka tillgångar som kan användas som säkerhet innan du ansöker om ett lån.

Ansökningsprocessen och godkännande av företagslån

Ansökningsprocessen för ett företagslån börjar vanligtvis med att samla och förbereda nödvändiga dokument. Detta kan inkludera företagets finansiella rapporter, affärsplan, skattedeklarationer och bankuttalanden. När dokumenten är inskickade kommer långivaren att granska och bedöma företagets kreditvärdighet och finansiella ställning. Processen för godkännande kan variera i längd, men det är vanligt att företag får besked inom några veckor.

Efter godkännande följer utbetalningen av lånet, vilket kan ske i flera omgångar eller som en engångssumma beroende på låneavtalets villkor. Det är viktigt att ha en klar kommunikation med långivaren genom hela processen för att säkerställa en smidig hantering.

Villkor och återbetalningsplaner

För företagslån är det viktigt att förstå villkoren och återbetalningsplanerna som erbjuds av långivaren. Dessa kan variera beroende på lånebeloppet, företagets kreditvärdighet och den specifika användningen av lånet. Återbetalningsplanerna kan sträcka sig från kortfristiga lån på några månader till långfristiga lån som sträcker sig över flera år.

Företag bör också vara medvetna om eventuella förtida återbetalningsavgifter eller andra kostnader som kan tillkomma vid tidig återbetalning av lånet. Det är avgörande att noggrant granska och förstå dessa villkor för att säkerställa att lånet passar företagets finansiella planer och betalningsförmåga.

Hur mycket vill du låna?
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp
Högsta belopp
Månadsränta
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Ansök
Minsta belopp 1000kr
Högsta belopp 45000kr
Effektiv ränta 3.3 - 47.64%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 5000kr
Högsta belopp 500000kr
Effektiv ränta 8.99 - 22.49%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 10000kr
Högsta belopp 400000kr
Effektiv ränta 6.9 - 25.95%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 5000kr
Högsta belopp 600000kr
Effektiv ränta 3.60 - 19.74%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 5000kr
Högsta belopp 30000kr
Effektiv ränta 29.95 - 108.45%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 1000kr
Högsta belopp 40000kr
Effektiv ränta 17 - 39%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 1000kr
Högsta belopp 20000kr
Effektiv ränta 33 - 54.89%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 1000kr
Högsta belopp 30000kr
Effektiv ränta 3.8 - 77.75%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 1000kr
Högsta belopp 30000kr
Effektiv ränta 3.27 - 77.75%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 5000kr
Högsta belopp 50000kr
Effektiv ränta 3.5 - 48.4%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Minsta belopp 3000kr
Högsta belopp 25000kr
Effektiv ränta 26.05 - 29.4%
Utan säkerhet
Utbetalning helg
Det här är en högkostnadskredit, om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se